Todesengel   in der Parochialkirche         InidiaFoto201004         Tod      Dialog-Lexikon