Tempel

http://de.wikipedia.org/wiki/Tempel     

>>Tempelberg

 

Gotteshaus    Religionslexikon    

  Dialog-Lexikon    Zuletzt